GDPR

Uredba KULINA Group, a.s. o zaštiti osobnih podataka.

Sljedeću uredbu o zaštiti osobnih podataka pripremila je za naše kupce tvrtka KULINA Group, a.s. sa sjedištem na adresi Výtvarná 1023/4, 161 00 Praga 6, REGON broj 26155559, upisana u trgovački registar Općinskog suda u Pragu signatura B 6384, kako bismo informirali naše kupce o načinu na koji obrađujemo, koristimo i štitimo osobne podatke kako bismo zaštitili njihovu privatnost.

Cjelokupni proces rada s vašim osobnim podacima u skladu je s važećim zakonom, posebice s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (GDPR) i ukidanju Direktive 95/46 / EZ.

1) Što su osobni podaci?

Osobni podaci označavaju sve informacije koje se odnose na identificiranu osobu ili osobu koju je moguće identificirati. Ovi podaci definiraju određenu osobu. Osobni podaci nisu anonimni podaci, koji se ne mogu pripisati određenoj osobi.

Osobni podaci mogu se odnositi na:

 • Osnovni osobni podaci kao što su: ime, prezime, datum rođenja, adresa i sl.
 • Ostali osobni podaci koji se smatraju „osjetljivim” podacima – rasa, etnička pripadnost, vjera ili zdravstveno stanje

Kako bismo dovršili vašu narudžbu ili poslali naš newsletter potrebni su nam samo osnovni osobni podaci, koji su nužni za ispunjenje dane usluge.

2) Kontrolor podataka i obrađivač

Kontrolor određuje svrhe i sredstva obrade osobnih podataka. Postajemo kontrolori kada kupite proizvode u našoj e-trgovini ili kada se pretplatite na newsletter. Kao kontrolori, odgovorni smo za ispunjavanje svih zahtjeva i dužnosti vezanih uz zaštitu vaših osobnih podataka.

U nastavku se nalaze kontakt podaci kontrolora vaših osobnih podataka:

KULINA Group, a.s.
Výtvarná 1023/4, 161 00 Prag 6
e-mail: info@kulina.hr
Info telefon: +385 23 775 507

Obrađivač samo obrađuje podatke, ali ne utvrđuje svrhe ili načine obrade podataka. U našem slučaju obrađivači su naši partneri uz pomoć kojih šaljemo komercijalne informacije. Uvijek potpisujemo ugovor s obrađivačima i osiguravamo da ispunjavaju zahtjeve zaštite podataka.

3) Pravila obrade osobnih podataka

Predmetu obrade osobnih podataka pristupamo s dužnom pažnjom i odgovornošću. Poštujemo propise i štitimo vaše osobne podatke u najvećoj mogućoj mjeri.

Prilikom obrade vaših osobnih podataka postupamo prema sljedećim pravilima:

 • Načelo zakonitosti, poštenja i transparentnosti koje kaže da korištenje osobnih podataka u svrhu mora biti zakonito, vama treba biti transparentno da se vaši osobni podaci obrađuju i u kojoj mjeri se osobni podaci prenose te je li došlo do povrede ili gubitak vaših podataka.
 • Načelo ograničene svrhe koje nam nalaže prikupljanje osobnih podataka u određene, izričite i legitimne svrhe i osigurava da se podaci nakon prikupljanja ne koriste u svrhe koje nisu kompatibilne s izvornim.
 • Načelo minimiziranja podataka, koje nam nalaže da obrađujemo samo one podatke koji su primjereni, relevantni i nisu pretjerani u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni
 • Načelo točnosti podataka, koje nam nalaže da poduzmemo sve razumne korake kako bi ti podaci bili točni i, gdje je potrebno, ažurirani, te da se poduzmu svi razumni koraci za brisanje ili ispravljanje netočnih podataka u najkraćem roku.
 • Načelo ograničenja pohrane, koje nam nalaže da Vaše osobne podatke pohranjujemo ne dulje nego što je potrebno za izvršenje ciljeva u kojima se obrađuju. Nakon što se ispune sve svrhe postupka obrade, obrada mora prestati, bilo brisanjem podataka ili njihovim anonimiziranjem.
 • Načelo integriteta i povjerljivosti koje nam nalaže da osobne podatke obrađujemo na način koji osigurava njihovu odgovarajuću sigurnost, uključujući zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade te od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja.

4) Svrhe i zakonitost obrade vaših osobnih podataka

Vaši se podaci prikupljaju za točno određenu, izričitu i legitimnu svrhu. Obrađuju se zakonito, pošteno i na transparentan način. Obrada vaših podataka koja nije u skladu s tim svrhama ili na način koji nije u skladu s tim ciljevima je neprihvatljiva.

U nastavku ćete pronaći svrhe obrade vaših osobnih podataka:

 • Izvršenje ugovora – obrada je nužna za izvršenje ugovora. Vaši osobni podaci bit će obrađeni kako bismo dovršili vašu narudžbu u našoj internetskoj trgovini.
 • Privola – vaše podatke obrađujemo na temelju privole koju ste dali. Suglasnost se daje svaki put zasebno za svaku svrhu, a opseg i rok trajanja suglasnosti uvijek će biti jasno naveden. Davanje privole uvijek je povezano s nekom vrstom vaše aktivnosti – da biste dali privolu morate označiti kućicu. Dani pristanak uvijek se može povući.
 • Legitimni interesi – obrada je nužna u svrhu naših legitimnih interesa, osim kada su takvi interesi nadjačani interesima ili temeljnim pravima i slobodama.

5) Vaša prava

Imate sljedeća prava u vezi s osobnim podacima:

 • pravo na informiranost – imate pravo dobiti informacije o našem identitetu kao obrađivača vaših osobnih podataka. Imate pravo dobiti informacije o pravnoj osnovi obrade (pojedinosti ugovora), svrhe obrade za koju su osobni podaci namijenjeni (kupoprodajni ugovor) ili razdoblju na koje će osobni podaci biti pohranjeni. Uvijek ćemo vas obavijestiti o svrsi i pravnoj osnovi prikupljanja i obrade podataka prije njihove obrade.
 • pravo na pristup – možete nas pitati obrađujemo li vaše osobne podatke, ako da, možemo vam dati kopiju zadržanih osobnih podataka o vama.
 • pravo na ispravak – imate pravo od nas zatražiti ispravak svih osobnih podataka koji su netočni ili nepotpuni. Napominjemo da kao obrađivač vaših podataka nemamo obvezu redovito provjeravati jesu li Vaši podaci valjani i potpuni. pravo na ispravak se izvršava radi ažuriranja vaših podataka.
 • pravo na brisanje – ili „pravo na zaborav“ znači da smo u određenim slučajevima dužni izbrisati Vaše osobne podatke – ako više nisu potrebni za svrhu za koju smo ih prikupili ili se više ne obrađuju; ako ste povukli privolu za obradu Vaših osobnih podataka ili ako ne postoje zakonski razlozi za njihovu daljnju obradu; ako se protivite obradi, a ne postoji pravna osnova za daljnju obradu podataka.
 • pravo na prigovor – imate pravo u bilo kojem trenutku uložiti prigovor, na temelju vaše posebne situacije, na obradu osobnih podataka koji se odnose na vas. Zakon se primjenjuje kada su Vaši osobni podaci nužni za obavljanje zadaće koja se obavlja u javnom interesu ili u izvršavanju službene ovlasti povjerene upravitelju (što mi kao administrator ne činimo) ili u slučaju legitimnih interesa administratora . U tom slučaju više nećemo obrađivati osobne podatke osim ako obrađivač dokaže uvjerljive legitimne osnove za obradu koji nadjačavaju interese, prava i slobode ispitanika ili za uspostavljanje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva. Ako se protivite obradi u svrhe izravnog marketinga, više nećemo obrađivati vaše osobne podatke u te svrhe.
 • pravo na prenosivost podataka – ima pravo primiti osobne podatke koji se odnose na njega, a koje je dao obrađivaču, u strukturiranom, uobičajeno korištenom i strojno čitljivom formatu te ima pravo prenijeti te podatke drugome obrađivaču bez ometanja s naše strane kojemu su osobni podaci dostavljeni, kada se obrada temelji na privoli ili na ugovoru ili kada se obrada provodi automatiziranim sredstvima.
 • pravo na ograničenje obrade – imate pravo od obrađivača ishoditi ograničenje obrade kada se primjenjuje jedno od sljedećeg:
 1. Osporavate točnost osobnih podataka, za razdoblje koje obrađivaču omogućuje provjeru točnosti osobnih podataka;
 2. Obrada je nezakonita, a vi se protivite brisanju osobnih podataka i umjesto toga tražite ograničenje njihove uporabe;
 3. Više ne trebamo osobne podatke za potrebe obrade, ali su vam potrebni za uspostavu, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva;
 4. Prigovorili ste obradi – čekajući provjeru nadjačavaju li legitimni razlozi obrađivača one nositelja podataka.

Ako je obrada ograničena, takvi će se osobni podaci, uz iznimku pohrane, obrađivati samo uz vaš pristanak ili za uspostavu, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva ili za zaštitu prava druge fizičke ili pravne osobe ili iz razloga od važnog javnog interesa Unije ili države članice.

 • pravo da ne budete podložni odluci koja se temelji isključivo na automatiziranoj obradi, koja proizvodi pravne učinke koji se tiču ili na sličan način značajno utječu na vas – drugim riječima, sve postupke donošenja odluka koji utječu na vas mora donijeti čovjek, a ne temeljiti se na npr. evaluacija računalnog programa.

6) Otkrivanje vaših podataka

Primatelj vaših osobnih podataka je strana kojoj ih otkrivamo. Kako bismo mogli obavljati usluge koje nudimo, možemo otkriti i podijeliti vaše osobne podatke sa sljedećim primateljima:

 • osobe koje sudjeluju u dostavi vaše narudžbe (poštari, dostavljači).
 • osobe koje upravljaju našom e-trgovinom (hosting tvrtka)
 • osobe koje upravljaju i šalju elektroničke novosti

7) Zaštita osobnih podataka

Proveli smo odgovarajuće organizacijske zaštitne i sigurnosne mjere kako bismo zaštitili osobne podatke od slučajnog gubitka, otkrivanja, korištenja ili pristupa na neovlašten način.

U slučaju nesretne povrede osobnih podataka (a sigurni smo da se to neće dogoditi), obavijestit ćemo nadležnog regulatora u roku od 72 sata. Ako će povreda predstavljati rizik za vas, također ćemo vas obavijestiti imamo li vaše valjane podatke za kontakt.

8) Završne odredbe

Gornja uredba može se ažurirati ili mijenjati s vremena na vrijeme. Uvijek provjerite ažuriranu verziju web stranice.

U slučaju da imate primjedbu na način na koji obrađujemo vaše podatke, kontaktirajte…

Uredba vrijedi od 1. 11. 2022.