Odredbe i uvjeti

Opće odredbe i uvjeti od KULINA Group, a.s. od 1. studenog 2022.

I. Osnovne odredbe

Ovim Općim uvjetima poslovanja (u daljnjem tekstu: OU) uređuju se odnosi između ugovornih strana u kupoprodaji - Prodavatelja KULINA Group, doo, ID tvrtke: 26155559, PDV ID: 26155559, upisanog u trgovački registar koji vodi Općinski sud u Pragu, odjel B, spis 6384  (u daljnjem tekstu “Prodavatelj” ili “Kulina”) i Kupca (u daljnjem tekstu “Kupac”) u oblasti prodaje kuhinjskog i stolnog posuđa, te pribora i opreme za kućanstvo, ured i vrt.

Kreiranjem narudžbe Kupac potvrđuje da je upoznat s ovim Uvjetima čiji je sastavni dio Komunikacija prije sklapanja Kupoprodajnog ugovora, Pravila reklamacije, Uvjeti zaštite osobnih podataka i informacije o Načini dostave, te da je suglasan s njima u tekstu koji je na snazi u trenutku kreiranja narudžbe. Ovi Uvjeti i odredbe daju se Kupcu na znanje na primjeren način prije nego što Kupac izvrši narudžbu, a Kupac ima priliku upoznati se s njima.

Prodavatelj

KULINA Grupa, a.s. sa sjedištem na adresi Výtvarná 1023/4, 161 00 Prag 6, ID tvrtke: 26155559, tvrtka je registrirana u trgovačkom registru koji vodi Općinski sud u Pragu, odjel B, spis 6384, i bavi se prodajom kuhinjskog i stolnog posuđa krajnji potrošači i tvrtke.

Kupac

Kupac je:

prema ovim Općim uvjetima, fizička osoba koja je potrošač, odnosno poduzetna fizička ili pravna osoba.

 1. a) potrošač - osoba koja sklapa i ispunjava ugovor izvan okvira svoje poslovne ili druge poduzetničke djelatnosti. To je fizička ili pravna osoba koja kupuje proizvode ili koristi usluge u svrhu koja nije poslovanje s takvim proizvodima ili uslugama.
 2. b) poduzetnik - osoba koja obavlja samostalnu i štetnu djelatnost na vlastiti račun i odgovornost temeljem obrtne dozvole ili na sličan način u skladu s važećim zakonima, s namjerom kontinuiranog obavljanja te djelatnosti radi stjecanja dobiti. U svrhu zaštite potrošača i u druge svrhe, poduzetnik je i svaka osoba koja sklapa ugovore koji se odnose na svoju poslovnu, proizvodnu ili sličnu djelatnost ili u okviru samostalnog obavljanja djelatnosti, odnosno osoba koja djeluje u ime ili na račun poduzetnika. Poduzetnik je, u smislu OUP-a, osoba koja u obavljanju poduzetničke djelatnosti postupa u skladu s prethodnom rečenicom. Ako Kupac u narudžbi navede svoju oznaku tvrtke, potvrđuje da se u ugovornom odnosu s Prodavateljem smatra poduzetnikom te da na njega vrijede pravila iz Općih uvjeta za poduzetnike.

II. Komunikacija prije sklapanja kupoprodajnog ugovora za kupce koji su potrošači

 1. Kupac je dužan uplatiti kupoprodajnu cijenu prije primitka robe iz kupoprodajnog ugovora.
 2. Kupac se, ako ima prigovor, uvijek može obratiti Prodavatelju telefonski, pisanim putem ili na drugi način, a ako prigovor Kupca ne bude povoljno riješen, ima pravo podnijeti prigovor nadležnom nadzornom tijelu.
 3. Pri započinjanju poslovnog odnosa kupac Prodavatelju daje samo svoje kontakt podatke koji su potrebni za nesmetanu obradu narudžbe ili, ovisno o slučaju, podatke za koje potrošač želi da budu navedeni na dokumentima o kupnji.
 4. Na sve pravne odnose između Prodavatelja i Kupca koji je potrošač koji nisu izričito uređeni ovim Općim uvjetima primjenjuju se važeće odredbe Građanskog zakonika i Zakona o zaštiti potrošača te pripadajućih propisa, s izmjenama i dopunama.
 5. Kada je s Kupcem sklopljen pojedinačni ugovor, takav ugovor ima prednost nad ovim Uvjetima, pa ako bilo koja odredba pojedinačnog ugovora odstupa od uvjeta navedenih u ovim Uvjetima, tada se primjenjuje odredba pojedinačnog ugovora.
 6. Kupac je svjestan da kupnjom proizvoda iz ponude Prodavatelja ne stječe pravo na korištenje registriranih zaštitnih znakova, trgovačkih imena, logotipa poduzeća ili patenata Prodavatelja ili drugih poduzeća, osim ako nije drugačije dogovoreno posebnim ugovorom u konkretnom slučaj.
 7. Cijene robe i usluga navedene u internetskoj trgovini uključuju PDV i sve naknade propisane zakonom. Ukupna cijena narudžbe bez PDV-a navedena je u svim koracima košarice. Troškovi dostave i plaćanja ovise o odabranim načinima dostave i plaćanja narudžbe.

III. Naručivanje

 1. Kupac će dobiti robu po cijeni koja je važeća u trenutku narudžbe. Kupac-potrošač ima priliku prije narudžbe saznati ukupnu cijenu s PDV-om kao i bez PDV-a i svih ostalih naknada. Ova će cijena biti navedena u narudžbi i u poruci kojom se potvrđuje prihvaćanje narudžbe robe. Prije predaje narudžbe, Kupac-potrošač ima priliku saznati koliko dugo ponuda ili cijena ostaje važeća. U slučaju posebne robe u narudžbi ili robe koja nije na skladištu, Prodavatelj ima pravo Kupcu prethodno telefonski/e-mailom potvrditi cijenu i rok isporuke. Ovu cijenu Prodavatelj može promijeniti s obzirom na trenutnu situaciju na tržištu i ovisno o kretanju tečaja CZK prema stranim valutama. Ako Kupac ne pristane na takvu promjenu, Kupac neće potvrditi narudžbu, te narudžba neće biti ispunjena. 

 2. Narudžba je izvršena u trenutku kada Kupac doda odabranu robu ili uslugu u košaricu i pošalje narudžbu. Kupoprodajni ugovor se sklapa nakon potvrde narudžbe od strane Kupca, vidi članak IV.

 3. Narudžbe se mogu predati na sljedeće načine:
  - putem internetske trgovine na adresi www.kulina.hr (u daljnjem tekstu „e-trgovina“)
  - elektroničkom poštom na adresu info@kulina.hr - telefonski na broj +385 23 775 507
 4. Prodavatelj preporuča Kupcu da narudžbe izvrši putem internetske trgovine ili pisanim putem (e-mailom) uz navođenje sljedećih podataka:
  - ime, prezime i prebivalište, odnosno poslovni naziv i sjedište Kupca
  -ID tvrtke ako kupnju obavlja poduzetnik/trgovačko društvo; PDV broj ako je Kupac registriran kao obveznik PDV-a
  - telefonski broj koji će posebno koristiti prijevoznik kao kontaktni broj u svrhu dostave robe Kupcu
  - šifra i naziv robe prema cjeniku
  - jedinična cijena
  - način plaćanje i dostave
  - adresu za dostavu ako se razlikuje od adrese za fakturiranje Kupca
  - sve ostale detalje koje Kupac smatra važnima. Prilikom kupnje putem web stranice Kupac se moli da ispuni sve potrebne podatke.

IV. Sklapanje kupoprodajnog ugovora

 1. Kupoprodajni ugovor - narudžba Kupca je prijedlog za sklapanje kupoprodajnog ugovora, a kupoprodajni ugovor je sklopljen u trenutku kada je Prodavatelj kupcu dostavio obvezujući pristanak na takav prijedlog. Sklapanje kupoprodajnog ugovora Kulina odmah potvrđuje Kupcu informativnom e-mail porukom sa sažetkom sadržaja narudžbe koju šalje na e-mail adresu koju navede Kupac (obvezujućom potvrdom narudžbe od strane Prodavatelja – slanjem potvrde narudžbe). U tom trenutku između Kupca i Prodavatelja nastaju međusobna prava i obveze definirane kupoprodajnim ugovorom i ovim Uvjetima. Prodavatelj je dužan potvrditi prihvaćanje kupoprodajnog ugovora (narudžbe), najčešće slanjem potvrde elektroničkom poštom odmah nakon zaprimanja narudžbe u sustavu Prodavatelja.

 2. Ugovor je sastavljen na hrvatskom jeziku. Sklopljeni ugovor Prodavatelj arhivira u svrhu uspješne provedbe i nije dostupan trećim osobama koje nisu uključene. Podaci o svim tehničkim koracima koji vode do sklapanja ugovora vidljivi su iz ovih Uvjeta gdje je ovaj proces razumljivo opisan. Prije slanja narudžbe, Kupac ima mogućnost provjeriti i ispraviti narudžbu, te promijeniti sadržaj košarice, kao i načine dostave i plaćanja. Pri sklapanju ugovora Kupcu može pomoći djelatnik Prodavatelja bilo u fizičkoj trgovini, telefonom ili prilikom narudžbe putem e-maila. Kupac je dužan provjeriti sve podatke koje je naveo/odabrao prilikom kreiranja narudžbe. Ovi Uvjeti dostupni su na web stranici internetske trgovine www.kulina.hr te ih Kupac može arhivirati i reproducirati.

 3. Ovisno o prirodi narudžbe (količina robe, iznos kupoprodajne cijene, očekivani troškovi dostave), Prodavatelj uvijek može zatražiti od Kupca dodatnu potvrdu narudžbe (npr. pismeno ili telefonski).

 4. Kupac potvrđuje da Prodavatelj nije dužan sklopiti kupoprodajni ugovor, posebno sa stranama koje su u prošlosti bitno prekršile svoje obveze prema Prodavatelju.

 5. The Buyer agrees to the use of distance communication means in entering into the purchase contract. The costs incurred by the Buyer for the use of distance communication means in connection with entering into the purchase contract (costs of internet connection, costs of telephone calls) are borne by the Buyer.Kupac je suglasan s korištenjem sredstava komunikacije na daljinu pri sklapanju kupoprodajnog ugovora. Troškove koje Kupac ima korištenjem sredstava komunikacije na daljinu u vezi sa sklapanjem kupoprodajnog ugovora (troškovi internetske veze, troškovi telefonskih poziva) snosi Kupac.

V. Odustajanje od Ugovora

 1. Kupac-potrošač može odustati od kupoprodajnog ugovora u roku od 60 dana od dana dostave narudžbe. Za poštivanje roka za odustajanje od kupoprodajnog ugovora, dovoljno je poslati robu bilo kojim od dostupnih načina povratne dostave prije isteka gore navedenog roka.

 2. Ako potrošač želi iskoristiti pravo na odustanak od kupoprodajnog ugovora kako je navedeno u prethodnom odjeljku, odnosno u roku od 60 dana, potrošač je dužan o odustajanju obavijestiti Prodavatelja pisanim putem, i to slanjem Obrasca za povrat robe u paketu zajedno s s robom koja se vraća, e-mailom ili putem online obrasca. Ako potrošač odustane od kupoprodajnog ugovora kako je navedeno u prethodnim odjeljcima, Prodavatelj će bez nepotrebnog odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poduzetnik primio obavijest potrošača o odustajanju od kupoprodajnog ugovora, vratiti sve uplate koje je Prodavatelj primio od Kupca, uključujući troškove dostave. Međutim, Prodavatelj nije dužan potrošaču vratiti primljena sredstva sve dok potrošač ne preda robu Prodavatelju/roba nije isporučena Prodavatelju na bilo koji od mogućih načina povrata.

 3. U slučaju odustajanja od ugovora, potrošač će bez nepotrebnog odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od odustajanja od ugovora, poslati ili predati Prodavatelju robu koju je potrošač primio od poduzetnika.
 4. U slučaju odustajanja od kupoprodajnog ugovora, potrošač je dužan vratiti Prodavatelju robu u stanju u kakvom je robu primio, odnosno po mogućnosti u originalnom pakiranju, nekorištenu i neoštećenu, zajedno sa svim dijelovima, priborom, dokumentacijom i , gdje je primjenjivo, s darovima koje je potrošač primio zajedno s robom. Potrošač robu vraća slanjem robe na kontakt adresu prema postupku opisanom u odjeljku Povrat robe ili predajom robe u poslovnici Prodavatelja.

 5. Ako je Kupcu dopušteno odustati od kupoprodajnog ugovora u roku od šezdeset dana, Kupac prihvaća da se vraćena kupoprodajna cijena može smanjiti za iznos za koji je smanjena vrijednost robe. Kupac potvrđuje da, ako je roba koju je Kupac vratio oštećena, istrošena ili djelomično potrošena, Prodavatelj stječe pravo na naknadu štete koju je tako pretrpio Prodavatelj, a koju plaća Kupac. Pravo na naknadu nastale štete Prodavatelj može jednostrano prebiti s Kupčevim pravom na povrat kupoprodajne cijene.

 6. .Prodavatelj može odustati od kupoprodajnog ugovora u bilo kojem trenutku prije nego što Kupac preuzme robu. U tom slučaju Prodavatelj će Kupcu bez nepotrebnog odgađanja izvršiti povrat kupoprodajne cijene bezgotovinskim prijenosom na račun koji navede Kupac.

 7. Ako se uz robu Kupcu daje i dar, ugovor o darovanju sklapa se između Prodavatelja i Kupca uz odlučan uvjet da u slučaju da potrošač odustane od kupoprodajnog ugovora, ugovor o darovanju više ne vrijedi, a Kupac će biti dužan poklon zajedno s robom vratiti Prodavatelju.

Potrošač ne može odustati od ugovora u sljedećim slučajevima:

 1. pružanje usluga koje je izvršio Prodavatelj, uz prethodnu izričitu suglasnost potrošača, prije isteka roka za odustanak od ugovora;

 2. isporuka dobara ili usluga čija cijena ovisi o odstupanjima na financijskom tržištu neovisno o volji Prodavatelja, a koja mogu nastupiti tijekom roka za odustanak od ugovora;

 3. isporuka robe koja je prilagođena zahtjevu potrošača ili potrošaču;

 4. isporuka kvarljive robe ili robe koja se nakon isporuke nepovratno pomiješala s drugom robom;

 5. popravak ili održavanje koje se provodi na mjestu koje odredi potrošač na zahtjev potrošača; međutim, to se ne primjenjuje u slučaju naknadnog obavljanja popravaka koji nisu zatraženi ili isporuke zamjenskih dijelova koji nisu zatraženi;

 6. isporuka robe u zatvorenoj ambalaži koju je potrošač izvadio iz ambalaže i ne može se vratiti iz higijenskih razloga (osobito manikura i pribor za manikuru);

 7. dostava novina, časopisa ili magazina.

VI. Radno vrijeme

Narudžbe putem online shopa na www.kulina.hr moguće su 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu.

VII. Cijene

 1. Podaci o robi i cijena navedeni od strane Prodavatelja su obvezujući, osim očite pogreške. Navedene cijene uključuju sve poreze (npr. PDV) i naknade, osim troškova dostave robe (vidi članak II.)
 2. Uz kupoprodajnu cijenu robe, Kupac je dužan platiti Prodavatelju troškove dostave robe u ugovorenom iznosu. Osim ako nije izričito drugačije navedeno, kupoprodajna cijena također u nastavku označava troškove vezane uz isporuku robe.

 3. Popusti na cijene robe koje Prodavatelj odobrava Kupcu ne mogu se kombinirati.

 4. Akcijska ponuda robe i cijene iste vrijede za vrijeme za koje su prikazane u internetskoj trgovini kao proizvodi na zalihi te do isteka razdoblja vremenski ograničenog popusta, ako je cijena proizvoda snižena na ograničeno vremensko razdoblje.

VIII. Uvjeti plaćanja

 1. Kulina prihvaća sljedeće načine plaćanja. Kako biste saznali posebne uvjete korištenja načina plaćanja, slijedite odgovarajuće poveznice.

 2. Roba ostaje u vlasništvu prodavatelja do potpune isplate kupoprodajne cijene, ali rizik od oštećenja stvari prelazi preuzimanjem robe od strane kupca.

 3. Prodavatelj zadržava pravo ponuditi Kupcu samo neke načine plaćanja prema vlastitom nahođenju.

 4. Kod plaćanja pouzećem kupoprodajna cijena dospijeva u trenutku preuzimanja robe. Ako se koristi bezgotovinsko plaćanje, kupoprodajna cijena dospijeva u roku od 7 dana nakon sklapanja kupoprodajnog ugovora.

 5. Kod bezgotovinskog plaćanja, Kupac je dužan prilikom plaćanja kupoprodajne cijene robe navesti promjenjivi simbol plaćanja. U slučaju bezgotovinskog plaćanja, obveza kupca za plaćanje kupoprodajne cijene ispunjena je u trenutku kada je predmetni iznos odobren na račun prodavatelja.

 6. Ako Kupac posebno ne dostavi dodatnu potvrdu narudžbe (odjeljak IV.c), Prodavatelj može zahtijevati plaćanje pune kupoprodajne cijene prije slanja robe Kupcu.

 7. Plaćanje “Klarna” je rješenje koje nudi Klarna Bank AB (publ). Corp. ID br. 556737-0431, sa sjedištem na adresi Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, na temelju fakture Klarna ustupanjem potraživanja plaćanja s produženim rokom plaćanja Klarna Bank AB, pod uvjetima navedenim u “Opći uvjeti za korisnike usluge „Klarna“. Ako Kupac koristi uslugu „Klarna“ uz posredovanje Prodavatelja, a koju pruža Klarna Bank AB, Kupac je dužan izvršiti uplatu (tj. platiti ukupnu kupoprodajnu cijenu i troškove dostave robe) u roku od 30 dana od dana kada je roba isporučena. Kupoprodajni ugovor sklapa se ispunjavanjem narudžbe od strane Kupca, prihvaćanjem narudžbe od strane Prodavatelja (pisanom potvrdom poslanom elektroničkom poštom), te plaćanjem naručene robe od strane Kupaca ili korištenjem usluge „Klarna“. Kupac je suglasan da odabirom usluge „Klarna“ u košarici kod Trgovca i nakon naknadnog odobrenja plaćanja Klarna, Kupac prihvaća „Opće uvjete za korisnike usluge „Klarna““.

 8. Ako je to uobičajeno u poslovnoj praksi ili ako je propisano važećim zakonodavstvom, Prodavatelj će izdati porezni dokument – račun Prodavatelju za izvršena plaćanja temeljem kupoprodajnog ugovora. Prodavatelj je obveznik poreza na dodanu vrijednost. Prodavatelj će porezni dokument – račun izdati Kupcu najkasnije nakon isporuke robe Kupcu te će ga u elektroničkom obliku poslati na e-mail adresu Kupca.

 9. Račun – porezni dokument čuvat će se u elektroničkoj arhivi

IX. Uvjeti dostave

 1. Kulina nudi sljedeće opcije dostave. Kako biste saznali posebne uvjete prijevoznika, slijedite odgovarajuće poveznice. Troškovi dostave regulirani su cjenikom koji je na snazi na dan narudžbe.
 2. Ako se prema kupoprodajnom ugovoru Prodavatelj obvezuje isporučiti robu na mjesto koje je Kupac naveo u narudžbi, Kupac je dužan preuzeti robu prilikom isporuke. Ako Kupac ne preuzme robu prilikom isporuke, Prodavatelj može odustati od kupoprodajnog ugovora.

 3. Ako se iz razloga na strani Kupca roba mora isporučivati opetovano ili na način drugačiji od navedenog u narudžbi, Kupac je dužan snositi troškove vezane uz ponovnu isporuku ili drugačiji način isporuke robe.

 4. Prilikom preuzimanja robe od prijevoznika, Kupac je dužan provjeriti cjelovitost pakiranja robe te u slučaju bilo kakvih nedostataka o njima odmah obavijestiti prijevoznika. Ako utvrdi da je pakiranje oštećeno i da ima znakove neovlaštenog pristupa sadržaju pošiljke, Kupac nije dužan preuzeti pošiljku od prijevoznika. Potpisom na dostavnici Kupac potvrđuje da je ambalaža pošiljke u kojoj se nalazi roba bila netaknuta.

 5. Ako je pošiljka nepotpuna ili oštećena, Kupac je dužan tu činjenicu odmah prijaviti e-mailom na adresu info@kulina.hr, sastaviti zapisnik o oštećenju s prijevoznikom te zapisnik o oštećenju poslati e-poštom Prodavatelju bez neopravdanog kašnjenja. Ako se reklamacija na nepotpunu pošiljku ili vanjsko oštećenje pošiljke podnese naknadno, potrošač i dalje ima pravo na reklamaciju artikla, ali Prodavatelj može dokazati da se ne radi o povredi kupoprodajnog ugovora.

X.Odgovornost za neispravnu isporuku i jamstvo kvalitete

Odgovornost prodavatelja za neispravnu isporuku i uvjeti jamstva koji se odnose na robu regulirani su Pravilima o reklamacijama prodavatelja (vidi dolje) i važećim zakonskim propisima.

XI. Ostala prava i obveze ugovornih strana

 1. Kupac stječe vlasništvo nad robom nakon uplate cjelokupne kupoprodajne cijene robe.

 2. Kupac potvrđuje da su softver i ostali dijelovi koji čine web sučelje trgovine (uključujući fotografije robe u ponudi) zaštićeni autorskim pravom. Kupac se obvezuje da neće poduzimati nikakve radnje koje bi Kupcu ili trećim osobama mogle omogućiti neovlašteno diranje ili korištenje softvera ili drugih dijelova koji čine web sučelje trgovine.

XII. Završne odredbe

 1. Ako odnos uspostavljen kupoprodajnim ugovorom uključuje međunarodni (inozemni) element, stranke su suglasne da je odnos uređen češkim zakonima. Ovo ne dovodi u pitanje prava potrošača prema važećim zakonima.

 2. Ako bilo koja odredba ovih Općih uvjeta je ili postane nevaljana ili neučinkovita, nevaljane odredbe bit će zamijenjene odredbama čije je značenje što bliže nevažećoj odredbi. Nevaljanost ili neučinkovitost bilo koje odredbe ne utječe na valjanost ostalih odredbi.

 3. Obrazac za odustanak od kupoprodajnog ugovora prilog je Uvjetima.

 4. Odnosi i svi sporovi nastali temeljem ugovora podliježu isključivo zakonima Češke Republike i rješavat će ih nadležni sudovi Češke Republike.

 5. Ovi Opći uvjeti stupaju na snagu 1. listopada 2022. i zamjenjuju sve prethodne odredbe i praksu. Prodavatelj zadržava pravo izmjene ovih Općih uvjeta bez prethodne najave.

 

PRAVILA REKLAMACIJE

Ova Pravila za pritužbe stupaju na snagu 1. studenog 2022. i zamjenjuju prethodna pravila za pritužbe. Ova Pravila reklamacije dostupna su kao dokument na www.kulina.hr i sastavni su dio Općih uvjeta poslovanja KULINA Group, a.s.

I. Opće odredbe

Pravila reklamacije opisuju normalnu poslovnu suradnju između Kupca koji je potrošač i Prodavatelja, odnosno KULINA Group, a.s. Kupac je dužan prije naručivanja robe upoznati se s Pravilima reklamacije i Općim uvjetima poslovanja. Sklapanjem kupoprodajnog ugovora i preuzimanjem robe od Prodavatelja, Kupac prihvaća dolje navedena Pravila reklamacije. Preuzimanje robe podrazumijeva trenutak preuzimanja robe od prijevoznika ili na mjestu preuzimanja jednog od prijevoznika.

Prodavatelj kao dokument o jamstvu (jamstveni list) za svaku kupljenu robu izdaje dokument o kupnji (račun ili pojednostavljeni račun - u daljnjem tekstu „jamstveni list”) koji sadrži sve zakonske podatke potrebne za ostvarivanje jamstva. reklamacija (naziv robe, trajanje jamstva, cijena, količina itd.).

II. Prava i obveze iz neispravne isporuke

Prilikom prijave kvara ili bez nepotrebnog odgađanja nakon prijave kvara, Kupac će obavijestiti Prodavatelja koje pravo je Kupac odabrao.

Kvaliteta u trenutku preuzimanja - Prodavatelj jamči Kupcu da roba u trenutku preuzimanja nema nedostataka. Konkretno, Prodavatelj jamči Kupcu da u trenutku kada Kupac preuzme robu:

 • roba ima karakteristike dogovorene između stranaka, a ako takav dogovor izostane, tada roba ima karakteristike koje je opisao Prodavatelj ili proizvođač ili koje je Kupac očekivao s obzirom na prirodu robe i oglašavanje od strane Prodavatelja ili proizvođača;
 • roba je prikladna za svrhu koju je Prodavatelj naveo za njezinu uporabu ili za svrhu za koju se roba ove vrste obično koristi;
 • roba odgovara kvaliteti ili dizajnu dogovorenog uzorka ili modela ako je kvaliteta ili dizajn naručen na temelju dogovorenog uzorka ili modela;
 • roba je isporučena u potrebnoj količini;
 • roba odgovara zahtjevima zakonskih propisa.

Ako se nedostatak pokaže u roku od šest mjeseci od preuzimanja robe, smatra se da je roba imala nedostatak već u trenutku preuzimanja.

Ako je na prodanoj robi, njezinoj ambalaži, priloženim uputama uz robu ili oglasima sukladno drugim zakonskim propisima naznačen rok u kojem se roba smije koristiti, primjenjuju se odredbe o jamstvu kvalitete.

Gore navedeno pravo Kupca ne vrijedi:

 • ako se radi o robi prodanoj po nižoj cijeni, uz nedostatak zbog kojeg je niža cijena ugovorena;
 • na trošenje robe uzrokovano njezinom normalnom uporabom;
 • kada je u pitanju rabljena roba, na nedostatak koji odgovara stupnju uporabe ili istrošenosti robe u trenutku preuzimanja od strane potrošača; ili
 • ako to proizlazi iz prirode robe.

Ako roba ima nedostatak i nedostatak je otklonjiv, Kupac može zahtijevati popravak ili nadopunu onoga što nedostaje ili razumno smanjenje kupoprodajne cijene. Ako se nedostatak ne može ukloniti i roba se ne može ispravno koristiti zbog takvog nedostatka, Kupac može odustati od kupoprodajnog ugovora ili zahtijevati razumno smanjenje kupoprodajne cijene.

Roba je neispravna ako je Prodavatelj ne preda Kupcu u dogovorenoj količini, kvaliteti i dizajnu. Ako kvaliteta i dizajn nisu ugovoreni, Prodavatelj će isporučiti robu kvalitete i dizajna primjerene namjeni iz kupoprodajnog ugovora.

Ako roba nema gore navedena svojstva (osobito ako roba nema svojstva dogovorena između stranaka i ako takav dogovor ne postoji, zatim ako roba nema svojstva koja su opisana od strane Prodavatelja ili proizvođača ili koje je kupac očekivao s obzirom na prirodu robe i oglašavanje od strane prodavatelja ili proizvođača; ako roba nije prikladna za svrhu koju je prodavatelj naveo za njezinu uporabu ili za svrhu za koju je roba ove vrste su uobičajeno rabljeni; roba kvalitetom ili dizajnom ne odgovara dogovorenom uzorku ili modelu ako je kvaliteta ili dizajn naručen na temelju dogovorenog uzorka ili modela; ako roba nije isporučena u traženoj količini, veličini ili težini; a ako roba ne udovoljava zahtjevima zakonskih propisa), potrošač može zahtijevati i isporuku novog artikla bez ikakvih nedostataka, ako takav zahtjev nije neadekvatan s obzirom na prirodu nedostatka, a ako se nedostatak odnosi samo na dio robe, potrošač može zahtijevati samo zamjenu tog dijela; ako to nije moguće, potrošač može odustati od ugovora. Međutim, ako je to neopravdano s obzirom na prirodu stvari, osobito ako se nedostatak može ukloniti bez nepotrebnog odgađanja, potrošač ima pravo na besplatno uklanjanje nedostatka.

Kupac također ima pravo na isporuku nove robe ili zamjenu dijela u slučaju otklonjivog nedostatka, pod uvjetom da Kupac ne može pravilno koristiti stvar zbog ponovne pojave nedostatka nakon popravka ili zbog većeg broja nedostataka. U tom slučaju Kupac ima pravo odustati od ugovora.

Ako Kupac ne odustane od ugovora ili ne iskoristi pravo na isporuku nove robe bez nedostataka, zamjenu njezinih dijelova ili popravak robe, Kupac može zahtijevati razuman popust. Kupac također ima pravo na razuman popust ako Prodavatelj nije u mogućnosti isporučiti Kupcu novu robu bez nedostataka, zamijeniti dio robe ili popraviti robu, kao i ako Prodavatelj ne popravi situaciju u razumnom roku. vremenskom ograničenju ili ako bi pravni lijek mogao prouzročiti značajne probleme Kupcu.

Kupac nema prava proizašla iz isporuke s nedostatkom, ako je Kupac prije preuzimanja robe znao da roba ima nedostatak ili ako je nedostatak prouzročio sam Kupac. Ako roba ima nedostatak za koji Prodavatelj snosi odgovornost, a radi se o robi prodanoj po nižoj cijeni ili rabljenoj robi, Kupac ima pravo na razuman popust umjesto prava na zamjenu robe.

Prava proizašla iz nedostatka ostvaruju se kod Prodavatelja kod kojeg je artikl kupljen. Međutim, ako je druga strana navedena kao strana određena za obavljanje popravka i prisutna je na lokaciji Prodavatelja ili lokaciji bliže Kupcu, Kupac će ostvariti pravo na popravak artikla kod strane koja je određena za izvršenje popravak. Tako određena strana za popravak će popraviti predmet u roku dogovorenom između Prodavatelja i Kupca prilikom kupnje artikla.

III. Bitna povreda ugovora

Ako je isporuka s nedostatkom bitna povreda ugovora, potrošač ima pravo:

 • uklonjanje nedostatka isporukom nove robe bez nedostataka ili robe koja nedostaje;
 • dati kvar otkloniti popravkom robe;
 • razumno smanjenje nabavne cijene robe;
 • odstupiti od ugovora.

Nematerijalna povreda ugovora- Ako isporuka s nedostatkom predstavlja nematerijalnu povredu ugovora, Kupac ima pravo na uklanjanje nedostatka ili na razumno smanjenje kupoprodajne cijene. Ako u slučaju nematerijalne povrede ugovora Kupac ne iskoristi pravo na smanjenje kupoprodajne cijene ili ne odustane od kupoprodajnog ugovora, Prodavatelj može isporučiti ono što nedostaje ili može otkloniti pravni nedostatak. Ostale nedostatke Prodavatelj može otkloniti po vlastitom izboru popravkom robe ili isporukom nove robe; izbor ne smije rezultirati nerazumnim troškovima za Kupca.

Ako Prodavatelj na vrijeme ne otkloni nedostatak robe ili odbije otkloniti nedostatak robe, Kupac može zahtijevati smanjenje kupoprodajne cijene ili može odustati od ugovora. Ovaj izbor Kupac ne može promijeniti bez pristanka Prodavatelja. Kada Prodavatelj Kupcu isporuči novu robu, Kupac će Prodavatelju, o trošku Prodavatelja, vratiti prethodno isporučenu robu.

Jamstvo kvalitete - Jamstvom kvalitete, Prodavatelj jamči da će roba biti prikladna za svoju uobičajenu namjenu ili da će zadržati svoja uobičajena svojstva određeno vrijeme. Navođenje jamstvenog roka ili vijeka trajanja robe na pakiranju ili u reklamama također ima te učinke. Jamstvo se također može dati na sastavne dijelove robe.

Ako Prodavatelj daje jamstvo kvalitete na robu, jamstveni rok je uključen u podatke o pojedinom proizvodu navedene na web stranici www.kulina.hr.

Jamstveni rok počinje teći predajom robe potrošaču; ako se roba šalje prema ugovoru, jamstveni rok počinje isporukom robe na odredište. Ako kupljenu robu u rad stavlja druga osoba, a ne Prodavatelj, jamstveni rok počinje teći od dana kada je roba puštena u rad, pod uvjetom da je Prodavatelj naručio puštanje robe u rad u roku od tri tjedna od najkasnije do preuzimanja artikla te pravodobne i pravovremene pomoći u izvršenju usluge.

Kupac nema prava iz jamstva ako je kvar nastao vanjskim događajem nakon što je rizik od oštećenja robe prešao na potrošača. Ovo ne vrijedi ako je kvar prouzročio Prodavatelj.

IV. Uvjeti za ostvarivanje prava proizašlih iz neispravne isporuke i prava iz jamstva kvalitete (u daljnjem tekstu zajedno "prigovori")

 1. Preporuča se da u trenutku dostave pošiljke Kupac zajedno s prijevoznikom provjeri stanje pošiljke (broj paketa, cjelovitost trake s logotipom tvrtke, oštećenje kutije) prema priloženom dokumentu o prijevozu. Kupac može odbiti preuzimanje pošiljke koja nije u skladu s kupoprodajnim ugovorom, npr. je nepotpun ili oštećen. Ako Kupac preuzima oštećenu pošiljku od prijevoznika potrebno je oštećenje opisati u primopredajnom zapisniku prijevoznika.
 2. Ako je pošiljka nepotpuna ili oštećena, Kupac je dužan tu činjenicu odmah prijaviti e-mailom na adresu info@kulina.hr, sastaviti kod prijevoznika zapisnik o oštećenju i poslati zapisnik o oštećenju e-mailom ili poslati poštom Prodavatelju bez nepotrebnog odgađanja. Ako se reklamacija na nepotpunu pošiljku ili vanjsko oštećenje pošiljke podnese naknadno, potrošač i dalje ima pravo na reklamaciju artikla, ali Prodavatelj može dokazati da se ne radi o povredi kupoprodajnog ugovora.

Mjesto za podnošenje pritužbe je KULINA Group, a.s., skladište Volta Real, Strojírenská 259/16, 155 21 Zličín. Preporučamo da Kupac reklamiranu robu s nedostatkom uvijek pošalje na adresu Prodavatelja putem prijevoznika ili da je osobno dostavi. Reklamirana roba mora biti dobro osigurana kako bi se spriječilo njeno oštećenje tijekom transporta, a pošiljka mora imati vidljivu oznaku "REKLAMACIJA" i sadržavati reklamiranu robu (uključujući sav pribor). Preporučamo da priložite presliku kupoprodajnog dokumenta, detaljan opis kvara i dovoljno kontakt podataka Kupca (povratna adresa, broj telefona). Bez toga je nemoguće utvrditi podrijetlo i nedostatak robe. Postupak isporuke reklamirane robe opisan je ovdje.

 1. Kupac svoja prava proizašla iz odgovornosti za nedostatak ili iz jamstva za kvalitetu dokazuje prilaganjem kupoprodajnog dokumenta, a ako je do sada bila reklamacija robe, i reklamacijskim dokumentom. Dokument nabave (kupoprodajni ili reklamacijski dokument) mora sadržavati isti serijski broj kao reklamirani proizvod (ako proizvod ima serijski broj).
 2. Odgovornost za nedostatke i jamstvo kvalitete ne odnosi se na nedostatke nastale uporabom neodgovarajućeg ili neispravnog pribora, neprikladnog alata, neprikladnih radnih postupaka i sl. Prodavatelj ne preuzima odgovornost za bilo kakvu štetu nastalu kao posljedicu takve uporabe. Odgovornost za nedostatke i jamstvo kvalitete također se ne odnose na nedostatke nastale neispravnim rukovanjem, nestručnim ili neprikladnim rukovanjem, uporabom ili montažom suprotno uputama za upotrebu, kao ni na oštećenja električnih uređaja uzrokovana prenaponom u električnoj mreži.

Odgovornost za nedostatke i jamstvo kvalitete također se ne odnose na bilo kakvu štetu koja proizlazi iz (zajedno s ograničenjem navedenim u članku II. Pravila reklamacije):

 1. mehaničko oštećenje robe;
 2. električni prenapon (vidljivo spaljeni dijelovi ili tiskani krugovi);
 3. korištenje robe u uvjetima (temperatura, izloženost prašini, vlaga te kemijski i mehanički čimbenici) koji nisu u skladu s uvjetima okoline koje je odredio prodavatelj ili proizvođač;
 4. nestručna instalacija, rukovanje ili korištenje, ili zanemarivanje brige o robi;
 5. prekomjernim opterećenjem ili uporabom suprotno uvjetima navedenim u dokumentaciji ili općim pravilima;
 6. nekvalificirana radnja ili promjena parametara;
 7. preinake koje je izvršio kupac (premazivanje, savijanje itd.), pod uvjetom da je kvar nastao kao posljedica takvih izmjena.
 8. Roba predana u sklopu reklamacije bit će testirana samo na nedostatak koji je naveo Kupac (u reklamacijskom obrascu, u priloženom dokumentu s opisom nedostatka). Preporučujemo da nedostatak navedete u obrascu za povrat koji se kao papirnati dokument prilaže uz svaku isporuku narudžbe ili u online reklamacijskom obrascu.

V. Postupak rješavanja pritužbi

U slučaju materijalnog ili nematerijalnog kršenja ugovora od strane Prodavatelja, Kupac može ostvariti svoja prava koja proizlaze iz odgovornosti Prodavatelja za nedostatke ili iz danog jamstva kvalitete, u skladu s člankom II. Pravila reklamacije.

Prodavatelj će prigovor, uključujući i otklanjanje nedostataka, riješiti bez nepotrebnog odgađanja, a najkasnije u roku od 30 dana od dana podnošenja prigovora. Nakon isteka tog roka potrošač ima ista prava kao da se radi o nedostatku koji se ne može otkloniti. Ovaj rok ne obvezuje Kupca koji je prilikom kupnje naveo svoju identifikacijsku karticu, pa je njihov odnos s Prodavateljem reguliran Trgovačkim zakonom.

Prodavatelj će Kupcu izdati pisanu potvrdu u kojoj će biti naznačen datum podnošenja prigovora, sadržaj prigovora i traženi način rješavanja prigovora; kao i potvrdu o datumu i načinu rješavanja reklamacije, uključujući potvrdu popravka i njegovog trajanja ili, ovisno o slučaju, pisanu izjavu o razlozima odbijanja reklamacije.

Ako je reklamacija opravdana, Kupac ima pravo na naknadu troškova nastalih povodom reklamacije (osobito poštarine koju je Kupac platio prilikom slanja reklamirane robe). U slučaju odustajanja od ugovora zbog nedostatka artikla, potrošač također ima pravo na naknadu troškova nastalih u vezi s takvim odustajanjem.

 1. Ako se reklamacija robe u zakonskom jamstvenom roku riješi zamjenom robe za novu, jamstveni rok nastavlja teći od dana kada je reklamacija riješena. Ako se reklamacija riješi zamjenom robe, svaka sljedeća reklamacija smatra se prvom reklamacijom robe. Žalbeni postupak počinje narednog dana od dana podnošenja prigovora, a završava danom rješavanja prigovora. Informacije o rješavanju reklamacije šalju se na e-mail adresu kupca koju je kupac naveo već prilikom kupnje.
 2. Nakon rješavanja prigovora, Prodavatelj će obavijestiti Kupca o završetku postupka prigovora putem telefona, SMS-a ili e-maila. Ako je roba poslana putem prijevoznika, nakon rješavanja reklamacije bit će automatski poslana na adresu Kupca.

Ako se reklamirana roba ne podigne/preuzme od prijevoznika u roku od mjesec dana od isteka roka u kojem je ispravak trebao biti dovršen i ako je dovršen kasnije, tada u roku od mjesec dana od obavijesti da je dovršen (tj. obično u roku od 60 dana od dana podnošenja reklamacije), Prodavatelj može naplatiti ležarinu prilikom puštanja reklamirane robe.

Ili možete koristiti online verziju ovdje.

Zaštita osobnih podataka

Prodavatelj izjavljuje da se svi osobni podaci Kupca koje Prodavatelj obrađuje obrađuju u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti fizičkih osoba u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodno kretanje takvih podataka ("GDPR"), Zakon o zaštiti osobnih podataka br. 101/2000 Zbirke zakona Češke Republike (Col.), s izmjenama i dopunama, Zakon o elektroničkim komunikacijama br. 127/2005 Coll., s izmjenama i dopunama , i Zakon o određenim uslugama informacijskog društva br. 480/2004 Coll., s izmjenama i dopunama.

Detaljnije informacije o zaštiti osobnih podataka navedene su u Izjavi o zaštiti osobnih podataka KULINA Group, a.s., koja je dostupna ovdje:

Zaštita osobnih podataka i GDPR

O GDPR-u je bilo riječi ranije u ovom dokumentu. To je uredba Europske unije koja ima za cilj dodatno poboljšati zaštitu osobnih podataka vas, kupaca. Nema puno promjena s naše strane, jer smo već savjesno upravljali vašim osobnim podacima i prije stupanja na snagu ove uredbe. Jedan od novih zahtjeva uredbe je izrada stranice na kojoj ćemo vas informirati o tome koje osobne podatke o našim kupcima prikupljamo te u koju svrhu su nam potrebni i koristimo te podatke. Ovo je stranica vi sada čitate.

Koji podaci su potrebni?

Podaci koje prikupljamo o našim kupcima mogu se podijeliti u dvije skupine. Podaci potrebni za isporuku narudžbe kupcu i podaci koji se koriste u marketinške svrhe. Ne prikupljamo podatke o rasi, uvjerenjima, političkim stajalištima ili zdravlju naših kupaca . 

Kako se podaci štite?

Sve osjetljive osobne podatke pažljivo štitimo i prenosimo ih samo subjektima s kojima smo sklopili ugovor o obradi podataka, a uvijek prenosimo samo one podatke koji su bitni (prijevoznik mora znati vašu adresu i telefonski broj, ali ne i povijest Vaše narudžbe ili broj reklamacija). Takvi entiteti su npr. prijevoznici koji trebaju vaše podatke kako bi isporučili narudžbu, web-mjesto za usporedbu cijena ako kupujete putem njega ili usluga slanja biltena. Svi ovi subjekti su se svojim ugovorom o obradi podataka obvezali na zaštitu vaših osobnih podataka na isti način kao i mi.

Na www.kulina.hr osobne podatke obrađuje KULINA Group a.s. Izvršitelj obrade je uredno registriran pri Uredu za zaštitu osobnih podataka.

 

Koje osobne podatke obrađujemo i u koje svrhe?

Ime i prezime

Za dostavu pošiljaka, za vašu identifikaciju kao kupca

Arhiviramo ih 10 godina.

Adresa za fakturiranje

Za izdavanje računa i za naše računovodstvo

Arhiviramo ih 10 godina.

Adresa za dostavu

Za isporuku pošiljke

Arhiviramo ih 10 godina.

E-mail adresa

Za komunikaciju s vama, za slanje informacija o vašoj narudžbi i marketinškim komunikacijama te za vašu identifikaciju kao kupca

Arhiviramo ih 10 godina.

Telefonski broj

Za komunikaciju s vama, za lakšu dostavu prijevoznicima

Arhiviramo ih 10 godina.

ID tvrtke/PDV broj

Za izdavanje računa i za naše računovodstvo

Arhiviramo ih 10 godina.

IP adresa

U marketinške svrhe i za poboljšanje vašeg iskustva kupnje

Arhiviramo ih 5 godina.

Fotografije

Fotografije s naših događanja koriste se na našim Facebook profilima iu marketinškoj komunikaciji

 

Videozapisi

Videozapisi s naših događanja koriste se na našim Facebook profilima i u marketinškoj komunikaciji

 

Cookies

Za pravilno funkcioniranje, web stranice trebaju niz „cookies“. Privolu za njihovu obradu zahtijeva većina web stranica, inače ne bi mogle raditi.Popis cookies koje prikuplja naša web stranica dostupan je u skočnom prozoru za cookies koji se otvara nakon što uđete na web stranicu kulina.hr.

 

Svrha i način obrade osobnih podataka

Kao što je djelomično gore opisano, vaše osobne podatke obrađujemo iz nekoliko razloga. Ti će razlozi biti navedeni u nastavku.

Kupnja i prodaja na kulina.hr

Kako bismo uspješno obradili Vašu narudžbu, potrebni su nam neki Vaši podaciza komunikaciju s Vama, za isporuku Vaše pošiljke i za sklapanje kupoprodajnog ugovora. Dakle, ti se podaci obrađuju u svrhu ispunjenja kupoprodajnog ugovora. Ove podatke dobivamo iz narudžbenice (ili iz našeg sustava ako ste već bili naš registrirani korisnik) i arhiviramo ih deset godina u skladu s poreznim zakonima.

Neki od tih podataka moraju biti dostavljeni našim partnerima, kao što su prijevoznici (adresa, telefonski broj, e-mail adresa).

Podrška putem e-maila i telefona

Ako nas kontaktirate e-mailom ili telefonom ili putem kontakt obrasca, moguće je da ćemo od Vas zatražiti dodatne osobne podatke kako bismo provjerili točnost Vašeg zahtjeva (pitanje o narudžbi, pomoć pri plaćanju i sl.). Potrebni su nam takvi podaci kako bismo mogli uskladiti vaš zahtjev s narudžbama u našem sustavu. Vaš telefonski broj ili e-mail adresu i dodatne podatke arhiviramo za potrebe budućih pritužbi ili sporova, ako ih bude, na temelju našeg legitimnog interesa.

Marketinška komunikacija

Vašu e-mail adresu također možemo koristiti za slanje informacija o proizvodima, novostima, popustima i događanjima u našoj e-trgovini. To činimo kako bismo vam pružili što više mogućnosti za kupnju robe koja će vas usrećiti. Ako ne želite primati ovu poruku, možete se odjaviti u bilo kojem trenutku u podnožju bilo koje e-pošte. Može se dogoditi da ako napravite novu narudžbu na kulina.hr, vaša e-mail adresa bude još jednom unesena u bazu i ponovno ćete početi primati marketinške komunikacije. Ukoliko se to dogodi, molimo vas za razumijevanje. To je softverski problem i pokušat ćemo ga ispraviti. Molimo da nas o kvaru obavijestite na info@kulina.hr.

Cookies

Dok koristite našu web stranicu, vaši osobni podaci mogu se obrađivati putem cookies. Dodatne informacije o načinu na koji koristimo cookies dostupne su u skočnom prozoru za cookies koji se otvara nakon što uđete na web stranicu kulina.hr

Kako možete promijeniti ili izbrisati svoje podatke?

Ako ste registrirani korisnik svoje osobne podatke možete promijeniti na kulina.hr nakon što se prijavite na Kulina.hr i to u rubrici Osobni podaci. Nakon prijave također možete vidjeti povijest svojih kupnji i povezane dokumente dostupne za preuzimanje.

Sukladno važećim zakonskim propisima imate pravo zahtijevati pristup svojim osobnim podacima koje mi kao voditelj obrade obrađujemo te pravo na njihov ispravak ili brisanje. Također možete u bilo kojem trenutku povući svoj pristanak za obradu određenih osobnih podataka (npr. podataka u marketinške svrhe) koji ste nam dali.

U bilo kojem trenutku možete zatražiti od nas da poništimo vaš račun, izbrišemo vaše podatke iz baze kontakata za slanje e-pošte ili potpuno izbrišemo sve vaše osobne podatke.

Naši partneri koji obrađuju osobne podatke

Kako bismo mogli ispravno obrađivati vaše narudžbe, komunicirati s vama i funkcionirati kao e-trgovina, potrebna nam je suradnja s našim partnerima. Radi sigurnosti odabiremo samo pouzdane partnere koji poštuju ista ili čak stroža pravila zaštite osobnih podataka. Zajedno dajemo sve od sebe da zaštitimo vaše podatke.

Popis naših partnera procesora

 • GoPay - pružatelj usluge plaćanja pristupnika za online plaćanja
 • Stripe - pružatelj usluge plaćanja pristupnika za online plaćanja
 • PayPal - pružatelj usluge plaćanja pristupnika za online plaćanja
 • Klarna - pružatelj usluge plaćanja pristupnika za online plaćanja
 • Uloženka - agregator prikupljanja pošiljaka za razne prijevoznike
 • Zásilkovna - agregator prikupljanja pošiljaka za razne prijevoznike
 • PPL - kurir koji dostavlja pošiljke
 • DPD - kurir koji dostavlja pošiljke 
 • Pošta bez hranic - agregator prikupljanja pošiljaka za razne prijevoznike
 • GLS - kurir koji dostavlja pošiljke 
 • DHL - kurir koji dostavlja pošiljke 
 • DODO - kurir koji dostavlja pošiljke 
 • Pikito - pružatelj zajedničkih točaka preuzimanja pošiljaka
 • Gebrüder Weiss - kurir koji dostavlja vangabaritne pošiljke 
 • Heureka - portal za usporedbu cijena koji Kupcima omogućuje bolji pregled cijena u ponudi raznih e-trgovina
 • Arukereso - portal za usporedbu cijena koji Kupcima omogućuje bolji pregled cijena u ponudi raznih e-trgovina
 • Ceneo - portal za usporedbu cijena koji Kupcima omogućuje bolji pregled cijena u ponudi raznih e-trgovina
 • Opineo - portal za recenzije
 • Skapjec - portal za usporedbu cijena koji Kupcima omogućuje bolji pregled cijena u ponudi raznih e-trgovina
 • Parazuvaj - portal za usporedbu cijena koji Kupcima omogućuje bolji pregled cijena u ponudi raznih e-trgovina
 • Compari - portal za usporedbu cijena koji Kupcima omogućuje bolji pregled cijena u ponudi raznih e-trgovina
 • Idealo - portal za usporedbu cijena koji Kupcima omogućuje bolji pregled cijena u ponudi raznih e-trgovina
 • Smartsupp - pružatelj alata za on-page komunikaciju s korisnicima u obliku chata u donjem desnom kutu stranice
 • Dognet - marketinška mreža 
 • Google - anonimne statistike pristupa u Google Analytics, te marketinške aktivnosti u Google marketinškoj mreži
 • Seznam - marketinške ativnosti u Seznam marketinškoj mreži
 • Facebook - marketinške ativnosti u Facebook marketinškoj mreži
 • Ecomail - pružatelj alata za slanje marketinške komunikacije poštom
 • Smartlook - pružatelj alata za analizu kvalitete web stranice i ponašanja korisnika
 • Stamped - pružatelj alata za komunikaciju poštom i obradu recenzija kupaca
 • Shoptet - pružatelj platforme online trgovine
 • Retino - pružatelj aplikacije za neometanu obradu povrata robe i reklamacija
 • Recombee - pružatelj aplikacije za preporuku robe
 • AXIMA SMS - portal za slanje kratkih tekstualnih poruka
 • Daktela - aplikacija za obradu upita kupaca - Korisnička podrška
 • Criteo - marketinške aktivnosti u marketinškoj mreži Criteo